Vartotojo prisijungimas

Įveskite kliento numerį


  • Slaptažodis
  • Kodų lentelė / Kodų generatorius
  • M-parašas
 
Kliento numeris:  
 

Šis prisijungimas yra apsaugotas pagal SSL technologiją. Spynos piktograma naršyklės lango apatiniame kairiajame kampe parodo, kad ryšys yra saugus. Paspauskite spynos piktogramą ir įsitikinkite, kad prisijungėte prie Nordea banko.

© 2015 Nordea · 28.02.2015 07:16:38 EET