Lietot internetbanku

Lūdzu, ievadiet klienta numuru un nospiediet pogu Apstiprināt


  • Kodu lietotne
  • Kodu kalkulators
 
Klienta numurs:  
 Svarīgi!

Visos valūtas maksājumos ir jānorāda arī saņēmēja adrese un valsts. Ja saņēmēja adrese nebūs norādīta, valūtas maksājums netiks izpildīts.

Maksājuma mērķis ir jānorāda tikai angļu valodā, un tajā ir jābūt skaidrai norādei uz maksājuma būtību (rēķina/līguma numurs, rēķina/līguma datums, preču vai pakalpojumu apraksts utt.).

Nordea Internetbankas privātpersonām DEMO versija  Lapa atvērsies jaunā logā
Savienojumu nodrošina SSL tehnoloģija. Atslēgas ikona pārlūkprogrammā apliecina, ka savienojums ir aizsargāts un Jūs esat pieslēdzies Luminor.

© 2020 Luminor · 02.04.2020 13:52:37 EEST