Avaleht
Maksed ja kontod
Kaardid
Hoiused
Laen & Liising
E-teenused
Taotlused
Mobiiliteenused
Post
Seaded
 


 

Avaleht

Sissejuhatus avalehele

Sissejuhatus avalehele

Esimene lehekülg, mida Te eraisikute internetipanka sisse logides näete on Avaleht.

Avaleht on jagatud järgmisteks sektsioonideks: Tähelepanu, Arvelduskontod, Hoiused ja Laenud. Sektsiooni näidatakse ainult juhul, kui vastavad tooted või teenused on kasutusel. Näiteks, kui Teil ei ole ühtegi laenu, siis sektsiooni "Laenud" Teile avalehel ei kuvata.

Iga sektsiooni ülemises paremas nurgas asub link Peida või Näita, mida vajutades saate määrata, kas soovite antud sektsiooni näidata või varjata. Sektsioonide omadusi saate samuti muuta valides Seaded -> Avalehe seaded.

Seadetes link Näita / Peida toimib samamoodi nagu vastav link avalehel. Linkide Üles / Alla abil saate muuta sektsioonide järjestust. Sektsioon "Tähelepanu" kuvatakse alati esimesena. Sektsioonide "Arvelduskontod", "Hoiused" ja "Laenud" omavahelist järjekorda on võimalik muuta.

Avalehe paremas osas asub kasulike uudiste sektsioon. Siin näidatakse infot uudistoodete, sooduspakkumiste ning kampaaniate kohta. Lisaks leidub siin ka muud ajakohast informatsiooni.

Avalehe üleval paremas nurgas asub nupp "Välju". Internetipangast väljumiseks kasutage alati seda nuppu.

 

Sektsioonis "Tähelepanu" leidub järgmine informatsioon:

·         Lugemata kirjad – kui Teie internetipanga postkasti on saabunud uusi kirju, näete lugemata kirjade arvu. Vajutades lingile, avaneb Teie postkast, kus saate lugeda, kustutada ning koostada uusi kirju.
·         Kinnitamata maksed – maksed, mis on sisestatud internetipanka, kuid ei ole veel koodiga kinnitatud. Selliseid makseid ei töödelda. Vajutades lingile, viiakse Teid kinnitamata maksete loendi juurde, kus saate makseid kinnitada kas korraga või ühekaupa.
·         Lisakinnitus on vajalik – maksed, mis on koodiga kinnitatud, kuid vajavad Teie poolt täiendavat lisakinnitust telefoni teel kas läbi SMS kinnituse või helistades klienditoele. Täpne info makse andmete juures.­
·         Ootel maksed – koodiga kinnitatud maksed, mis ootavad töötlemist või maksepäeva saabumist. Vajutades lingile, avaneb ootel maksete loend, kus saate makseid sorteerida kontode või maksetüüpide järgi.
·         Aegunud maksed – maksed, millele lisakinnituse andmine on hilinenud ja mis on seetõttu loetud autoriseerimata makseks ning jäetud panga poolt töötlemata.
·         Vigased maksed – tagastatud maksed, mille andmed sisaldasid vigu. Vajutades lingile, avaneb vigaste maksete loend, kus saate makseid sorteerida kontode või maksetüüpide järgi.
·         Vigased püsikorraldused – püsimaksekorraldused, mida ei ole panga poolt töödeldud. Põhjuseks võib olla näiteks ebapiisav saldo, püsimaksekorralduse andmetes sisalduvad vead või ootas antud püsimaksekorraldus Teie poolt täiendavat lisakinnitust, kuid olete selle tühistanud läbi klienditoe.
·         Kliendi poolt tagasi lükatud maksed – maksed, mis vajasid lisakinnitust, kuid mille olete tühistanud läbi klienditoe.

Üles

Sektsioonis "Arvelduskonto" näete loendit enda kontodest. Iga konto kohta kuvatakse järgmine informatsioon: konto number või lühinimi, valuuta, saldo, vaba jääk, broneeritud summad ning viimase tehingu toimumise kuupäev.

 • Konto – antud veerg näitab konto numbrit või konto lühinime, mille saab määrata Seadetes valides Konto seaded. Vajutades kontonumbril avaneb konto detailne kirjeldus, kus näete konto lühinime, konto numbrit IBAN-formaadis, konto omanikku, intressimäära, valuutat, saldot, vaba jääki, arvelduskrediiti ning broneeritud summasid.
 • Valuuta – antud veerg näitab konto valuutat.
 • Saldo – summa, mis koosneb Teie enda rahast ning millest ei ole broneeritud summad veel maha arvatud. Summale vajutades avaneb konto väljavõtte valik, kus saate määrata väljavõtte perioodi, vormi (lühike või detailne) ning lühiväljavõtte korral tehingute tüüpi (laekumised, väljaminekud või kõik tehingud).
 • Vaba jääk – kasutatavad vabad vahendid, mis koosnevad nii Teie enda kontojäägist kui ka kasutamata arvelduskrediidist. 
 • Broneeritud – summad, mis ei ole veel kontolt maha võetud. Vajutades lingil näete iga broneeringu detailsemat kirjeldust: kuupäeva, summat ja selgitust. Siin leiduvad ka deebetkaardi tehingud.
 • Viimane tehing – viimase kontol toimunud tehingu kuupäev.

Üles

Sektsioonis "Hoiused" kuvatakse iga hoiuse kohta järgmised andmed: hoiusekonto, valuuta, hoiustatav summa, intress ja tähtaeg.

Kui liigutada hiire kursor hoiusekonto numbri kohale, siis näidatakse hoiuse tüüpi.

 

Sektsioonis "Laenud" kuvatakse iga laenu kohta järgmine informatsioon: lepingu number, laenu valuuta, laenujääk, järgmise tagasimakse summa ja maksepäev. Klõpsates lepingu numbrile kuvatakse laenu kohta järgmine informatsioon:

 • laenujääk, intress, baasintressi tüüp ja suurus
 • valuuta, tagasimakse konto, intressiperioodi lõpp ja laenu lõpptähtaeg
 • laenusaajate nimed
 • tagasimakse detailid: järgmine intressimakse, järgmine põhiosamakse ja laenu lõpptähtaeg
 • järgmise tagasimakse detailid: põhiosa, intresside, teenustasu summad ja maksmise tähtajad
 • tähtajaks tasumata maksed: põhiosa, intress, viivis ja teenustasu.

Klõpsates laenujäägi lingile avaneb tagasimaksegraafik.

Üles